CIA Logo

CIA Logo

CIA, yabancı vatandaşları ve kuruluşları izleme yetkisine sahip bir ABD devlet kurumudur. 1947’de ortaya çıktı. İstihbarat, casusluk, gizli operasyonların yürütülmesi, bilimsel ve teknik başarılarla ilgili verilerin toplanması ve iç idari sorunların çözümü ile uğraşan dört müdürlükten oluşur.

Anlam ve tarih

CIA Logo Tarih

Mevcut Merkezi İstihbarat Teşkilatı logosu basılmıştır. Tasarımı 17 Şubat 1950’de görevdeki devlet başkanı Harry Truman’ın emriyle kabul edildi ve o zamandan beri değişmedi. Onaylanan belgelere göre, CIA’nın resmi sembolleri birkaç hanedan sembolden oluşuyor.

Birincisi, sivri bir tabanı olan dikdörtgen bir hanedan kalkandır. İkincisi, stilize bir yıldız şeklindeki 16 uçlu bir rüzgar gülüdür. Üçüncüsü, sola bakan kel bir kartal.

Kalkanın altında kırmızı «Amerika Birleşik Devletleri» yazılı sarı bir parşömen var. Yazı tipi standarttır, sans serif. Yukarıda, federal örgütün tam adı beyaz harflerle yazılmıştır: «Merkezi İstihbarat Teşkilatı». Kemer şeklindedir. Tüm öğeler, dar sarı çerçeveli mavi bir dairenin içine yerleştirilir.

Logo yazı tipi ve renkleri

CIA Amblem

Merkezi İstihbarat Teşkilatı logosu, kavramsal unsurlarıyla çok iyi tanınır. Çevresi sarı kenarlıklı koyu mavi bir dairedir. Ortada bir kalkan var — devletin ve halkının korunmasının bir sembolü. On altı yönü gösteren bir pusulaya sahiptir. Yazarlar dünyanın her yerinden kontrolü, artan ihtiyatlılığı ve bilgi almayı bu şekilde belirlediler. Yukarıda kel kartal görülüyor — Amerika Birleşik Devletleri’nin ana maskotu. Kuş sola çevrilir, ancak bakışı doğrudan bakana dönüktür. Merkezi unsurlar iki blok yazıtla çevrilidir: üstte mavi bir alan üzerinde — CIA’nın tam adı, altta geniş bir şerit üzerinde — «Amerika Birleşik Devletleri» ifadesi.

Amblemin parçalarının gizli bir anlamı vardır. Kalkan, CIA’nın ana amacını gösteriyor — ülkeyi dış düşmanlardan korumak. Kel kartal güç ve ihtiyat anlamına gelir. Kırmızı rüzgar gülü, uzay ve zamanı simgelemektedir. Ayrıca, 16 ışın tek bir merkezi noktada birleştiği için dünyanın her yerinden istihbarat toplanmasını tasvir ediyor.

Logo için geliştiriciler, net ve anında okunabilir görünmesi için Sans Serif kategorisinden şık, sans-serif bir yazı tipi seçtiler. Renk şeması iki tonda koyu mavi, güneşli sarı, siyah, gri ve kırmızıdan oluşur — bordo ve kırmızı.