Türk Telekom Logo

Turk Telekom Logo

Türk Telekom, Türkiye’deki telekomünikasyon pazarının en büyük temsilcisidir. Şirket 1839 yılında Postahane-i Amire adıyla kurulmuş, bu nedenle ülkesindeki posta hizmetleriyle ilişkilendirilmiştir. Uzun bir oluşum ve yeniden yapılanma yolundan geçtikten sonra postaneden bağımsız bir statü aldı. Böylece Nisan 1995’te şirket telefon ve posta hizmetlerinin yetkilerini ikiye bölerek iletişim sektörünü kontrol eden bir kuruluş haline geldi. Halen sabit ve mobil telefon, İnternet, Wi-Fi ve dijital televizyon alanlarında çalışmaktadır.

Anlam ve tarih

Türk Telekom Logo Tarih

Bu Türk operatörün profesyonel kariyeri, birçok denemeden geçtiği için sorunsuz ve başarılı olarak nitelendirilemez. En büyüklerinden biri finansal çöküş. 2018 yazında, uluslararası ve yerel bankalar telekomünikasyon örgütünün faaliyetleri üzerinde sıkı denetim ele geçirdi. Nedeni — birkaç milyar dolarlık ödenmemiş borçlar.

Temerrüdü önlemek için alacaklıların, şirketin devralınması da dahil olmak üzere durumu çözmek için özel bir mekanizma geliştirmesi gerekiyordu. Sonuç olarak, Türk Telekom hisselerinin yarısından fazlası Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Türkiye Hazine Müsteşarlığı ile yüzde 30.

Yıllar geçtikçe, şirketin kendisi çok genişledi. Yıllar içinde rakip şirketleri satın aldı, iştirakler açtı ve birleşmelerde bulundu. Birden fazla geçiş aşamasına sahip aktif çalışma, resmi sembolleri etkileyemezdi: en önemli dönemlerde, şirket logosunu değiştirdi.

1995 — 2016

Turk Telekom Logo 1995-2016

Posta sektöründen ayrıldıktan ve telekomünikasyon hizmetlerine büyük bir geçiş yaptıktan sonra Türk şirketi kendi kimliğini aldı. Sembolizme yansıyan tematik yöne tam olarak karşılık gelir. Bu aynı zamanda şirketin pazara yeni bir kapasiteyle — bir operatör ve bir sağlayıcı — gelişini de kanıtlıyor. Amblem, iki özdeş yarıya bölünmüş yatay bir dikdörtgen şeklinde yapılmıştır. Sonuç olarak, iki eşdeğer kare ortaya çıktı.

Solda bir grafik bölümü var: açık mavi bir arka plan üzerinde koyu mavi bir ok. Bilgileri birden çok müşteriye iletme ve geniş ölçekte hizmet sunma fikrini yansıtır. Göstergenin üzerinde ve çevresinde rastgele olarak beyaz ve mavi renkli küçük kareler bulunur. Kullanıcıların tek bir ortak iş parçacığı içinde birleşmesi anlamına gelir.

Sağda firmanın adının yazılı olduğu koyu mavi bir kare var. Parçalara bölünmüş ve üç satır halinde yazılmıştır: üstteki «TÜRK», ortadaki «TELE», alttaki «KOM». Bitişikteki ok onu işaret ediyor.

2016 — günümüz

Turk Telekom Logo 2016-şimdi

Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’nin devralınmasıyla zorlu bir finansal aşamanın ardından Türkiye’nin telekomünikasyon ağı yeni bir logo kabul etti. Tasarımcılar tasarımı modernize etti, ancak ikonik unsurları korudu. Özellikle başlık ve dizin. Sadece yaratıcı bir şekilde elden geçirdiler: konumu ve görünümü değiştirdiler.

Artık simgenin bir ok değil, birkaç farklı boyutu vardır. Dahası, işaretler stilize edilmiş ve alegorik olarak küçük detaylarla birleştirilmiştir: amblem üzerinde küçük üçgenler tasvir edilmiştir. Rastgele dağılmış ve farklı renklerde boyanmış olmalarına rağmen, hepsi aynı yöne — sağa doğru çevrilir. Sol tarafta beyaz zemin üzerine mavi harflerle yazılmış «Türk Telekom» ibaresi var.

Logo değişikliği yolunu izlerseniz, birkaç önemli faktörü not edebilirsiniz. Birincisi ve en önemlisi, kimlik telekomünikasyon hizmetlerinin kavramı ve hedefleriyle tamamen uyumludur. İkincisi, logonun içeriği basit ve sezgiseldir. Hem ilk çıkış hem de mevcut sürümler aynı unsurları kullanıyor: şirketin adı, tabelalar ve birkaç mini parça.

Ancak mevcut sürüm, daha önce çerçeveleri belirten geometrik şekilden yoksundur. Sonuç olarak, şimdi operatör olağan sınırların ötesine geçti ve sürekli olarak etki alanını genişletiyor. Interbrand, Chermayeff ve Saffron stüdyoları çeşitli zamanlarda logo üzerinde çalıştı. Bazıları grafiğe, diğerleri sadece harflere odaklandı.

Logo yazı tipi ve renkleri

Markalama için geliştiriciler, Gotham’ın eski versiyonunu temel alan Centrale Sans yazı tipini seçtiler. Aralarındaki benzerlikler «Ü», «R» ve «K» harfleri ile izlenebilir. Uyum kanonlarının ardından yazarlar, üçgenler ve harfler aynı anda birbirine karşılık gelecek şekilde yaptılar. Nasıl? Çıkıntılı elemanları, geometrik şekillerin kenarlarıyla aynı eğim derecesinde keserler.

Bunun dışında harflerin başka ilginç özellikleri de var. Birincisi, küçük harflerin geri kalanının altındaki «Ü» dur. İkincisi, «o», «e» den büyüktür, ancak aynı şekilde olmaları gerekir. Üçüncü — «r» yazı tipinin geri kalanının tasarımına uymuyor. Renk düzeni lacivert, camgöbeği, kırmızı ve canlı yeşilden oluşur.